3 nice Evening Snacks

Recipes from “Smørbrød og Småretter” (Sandwiches and Snacks) published by N W Damm & Sønn in 1956 oversiktbilde_01_post

000_recipe

Enhanced by Zemanta